Account Options

Co je la bitcoin, George Butnaru (butnaruww29) - Profile | Pinterest

Conținutul

co je la bitcoin

Článek Fenomenologie Pro Encyclopædia Britannica. Garvin stanovil rozsah článku na slov a termín vydání na září roku Husserl pracoval na článku v časovém rozmezí mezi zářím a prosincem rokuběhem kterého vyhotovil celkem čtyři verze. Husserl požádal o spolupráci na prvních třech verzích svého žáka Martina Heideggera, který toho času zastával profesorský stolec na univerzitě v Marburku.

co je la bitcoin

Heidegger strávil Nicméně jejich spolupráce vedla ke vzájemnému profesnímu odcizení, protože práce na formulování článku dala vytanout nepřekonatelným obsahovým diferencím mezi oběma filosofy. Na základě Heideggerových nepřijatelných návrhů a připomínek Husserl nakonec sepsal finální, čtvrtou verzi článku již sám.

Meniu de navigare

Tuto poslední verzi čítající slov pak Husserl předal oxfordskému učenci Christopheru V. Salmonovi, který ji měl zkrátit a přeložit do angličtiny. Salmon sice v únoru roku opravdu dodal do redakce EB text čítající slov bez bibliografie, ovšem nejednalo se vpravdě o překlad, nýbrž dost svévolnou parafrázi.

co je la bitcoin

Tato podoba Husserlova článku se pak objevovala ve čtrnácté edici EB, jež se vydávala až do rokujen do rokukdy byla nahrazena článkem napsaným Johnem N. Původní podoba Husserlova článku byla poprvé zveřejněna až roku v rámci jeho sebraných spisů známých pod označením Husserliana, podle jejichž Co je la bitcoin.

Podle této edice rovněž uvádíme paginaci, která je uvedena v hranatých závorkách, přičemž stránkový přechod indikuje v textu umístěná značka.

co je la bitcoin

U příležitosti